Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

De Vriendenkring SEKEM

“Diep in mijn binnenste leefde een beeld: Midden in een zandwoestijn zie ik me water uit een bron scheppen. Behoedzaam plant ik bomen, kruiden en bloemen en drenk hun wortels liefdevol met het kostbare nat. Het koele bronwater lokt dieren en mensen, die er zich verkwikken en laven. Bomen bieden schaduw, het land wordt groen. Bloemen verspreiden hun geur, insecten, vogels en vlinders tonen hun overgave aan God, de Schepper, als spraken ze de eerste soera van de koran. En de mensen – die deze stille aanbidding van God gewaar zijn – tonen zorg en respect voor al het geschapene als weerspiegeling van de paradijstuin op aarde”. Dr. Ibrahim Abouleish (1937-2017)
 

NIEUWS

Vacature Euritmie

SEKEM zoekt een euritmist(e) die Martina Dinkel wil bijstaan bij het voortzetten van de euritmie-opleiding aldaar. Vooral sportleerkrachten worden opgeleid tot euritmieleerkrachten voor de Sekemschool en de Heliopolis Universiteit. Tevens worden euritmieproducties ingestudeerd en wordt onderzoek gedaan naar euritmische vormen voor de Arabische taal en muziek. Er zijn nu, als ik mij goed herinner, zes of acht studenten, die al tijdens hun opleiding les geven. De voorkeur heeft om daar intern te gaan, maar pendelen is ook een optie.

Uitnodiging Sekemdag 2018

Wij nodigen leden en belangstellenden op zaterdag 9 juni van harte uit op de Genneper Hoeve te Eindhoven voor onze jaarlijkse Sekemdag.

Spelen voor het Onbekende Oor

Van 27 februari tot en met 4 maart 2018 verbleven pianiste en zangeres Dorien Verheijden, violiste Astrid Abas en fondsenwerver Erik Prins  in Egypte om workshops te geven in de SEKEM School en de Heliopolis Universiteit ter voorbereiding  op een muziekfestival met Egyptische en Nederlandse musici later dit jaar in de Space of Culture in Heliopolis (Ayn Shams).

Biologisch paradijs in Oman

In 2015 startte Nargis Mohamed Mirza met een groot biologisch landbouwbedrijf in Oman. Met haar Pairidaeza Farm wil ze niet alleen gezonde voeding op de markt brengen, maar werkt ze ook aan bewustwording van het belang van gezonde voeding.

SEKEM stelt zichzelf onmogelijke doelen

Helmy Abouleish was onlangs in Nederland om twee lezingen te geven. Op 2 maart was hij uitgenodigd bij de Winterconferentie van de BD-Vereniging in Dronten en de avond ervoor verzorgde hij een ‘Oikotalk’ bij Oikocredit in Utrecht, waar hij naast het succesverhaal van SEKEM over de nieuwe doelstellingen voor 2015 vertelde.

Kansen voor jongeren in Egypte en Nederland

Op uitnodiging van het Grote Midden Oosten Platform (GMOP) nam ik op 15 februari 2018 met drie andere jongeren uit het Midden-Oosten deel aan de conferentie "Kansen en keuzes voor jongeren in het Midden-Oosten" in Den Haag. Vier deelnemers uit Libanon, Libië en de Verenigde Arabische Emiraten vertegenwoordigden hun land en hun succesvolle initiatieven. Het doel van de conferentie was om de jonge generatie van deze regio en de uitdagingen waar zij voor gesteld zijn onder de aandacht van de nieuwe Nederlandse regering te brengen.

Jongeren in het Midden-Oosten verdienen onze steun

Bijna 60 procent van de bevolking in het Midden-Oosten en Noord-Afrika is jonger dan 30 jaar. De Nederlandse regering doet er verstandig aan om juist in die jonge generaties flink te investeren. Dit besef vormde het uitgangspunt van een bijzondere bijeenkomst met jongeren uit het Midden-Oosten en met vertegenwoordigers van Nederlandse ngo’s, universiteiten, financiële instellingen, bedrijven en overheidsorganisaties.

Noodkreet vanuit Mali

Naar aanleiding van de Afrikatop in november 2017 liet Mark Rutte weten dat hij de groeiende groep jongeren in Afrika perspectief wil bieden. Daarvoor is al in 2015 een Afrikafonds ingesteld van 3,1 miljard euro. Maar hoe besteed je dat geld? Hieronder volgt een open brief van Yvonne Gerner aan Mark Rutte: "Wat Rutte en de EU-Afrikatop zouden moeten weten…".

Islamgesprekken

Pages

Subscribe to SEKEM Vriendenkring RSS