Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Bijen in Egypte

door Dick Blokker (oktober 2009)

In grote delen van de wereld gaat het heel slecht met de bijenstand. Over de oorzaken bestaan verschillende opvattingen. De bijen hebben heel veel moeite om aan eten te komen, de varroamijt ondergraaft de gezondheid van hele bijenvolken, het gebruik van gif in de land- en tuinbouw enz. Er wordt ook veel gemanipuleerd met koninginnen om de opbrengst van honing te maximaliseren.

In SEKEM werd ik rondgeleid door de bekende Duitse Demeter-imker Günther Friedmann. Hij liet mij zien hoe slecht het er met de bijen voorstond en vertelde mij wat hier aan te doen is. Hij wilde zich heel graag inzetten om de Egyptische imkers te helpen de bijenvolken gezond te maken overeenkomstig de Demeterrichtlijnen. Het resultaat zou zijn, dat SEKEM een voorbeeld kan worden voor Egyptische imkers. Hiervoor ontbreken echter de financiële mogelijkheden. SEKEM heeft een verzoek gericht aan de vriendenkring voor financiële ondersteuning.

Het gaat om een bedrag van € 5.100,- voor de reiskosten (3 retourvluchten) van de heer Friedmann en de kosten voor het advieswerk. De Vriendenkring heeft reeds € 2000,- geschonken en heeft diverse fondsen benaderd. Helaas heeft dat, o.a. vanwege de economische crisis, nog niet veel opgeleverd. Wij hopen dan ook dat u voor dit project een financiële bijdrage wilt geven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick Blokker of Guus Schönfeld. Bijdragen kunnen worden gestort op de rekening van de Vriendenkring onder vermelding van “De Bijen”.