Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Nieuws van de Community School

door Guus Schönfeld

Een belangrijke mijlpaal in het project “Community School” is op de bestuursvergadering van 13 januari bereikt, het “Contract” van de Vriendenkring met de SEKEM Development Foundation is rond! Dit betekent dat door de genereuze gift van één van de leden van onze Vereniging een formeel begin gemaakt kon worden met de oprichting van dit type school met een vernieuwd trainingsprogramma.

Het idee van de Community School is door de Egyptische regering samen met Unicef in 1992 opgezet om kinderen - en in het bijzonder meisjes - in minder ontwikkelde gebieden een kans te geven een vakgerichte basisopleiding te volgen. Het is namelijk op het platteland de gewoonte om wel de jongens naar school te sturen maar niet de meisjes. Die moeten zo snel mogelijk eenvoudige arbeid thuis, op het land of in de fabriek gaan verrichten om in het gezinsinkomen bij te dragen. Een andere reden kan zijn dat het niet veilig is om de lange weg naar school te gaan, óf …. de onderwijzer is een man dan wel iemand uit de stad.

Een belangrijk verschil met het tot nu toe op SEKEM gebruikelijke onderwijs voor de Kamillekinderen is dat de Community School opleidt voor een examen dat de weg opent naar een vervolgopleiding. De kinderen die de Community School volgen krijgen ook een training in het plukken van bloemen en andere eenvoudige werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden gedurende vier uur per dag verricht, waarna eveneens vier uur les wordt gegeven. Hun ouders ontvangen geld.

SEKEM heeft het gebouw beschikbaar gesteld en middelen om de school in te richten. Er zijn zes geheel gemeubileerde klassen met elk 15 leerlingen. Bij aankomst moeten de leerlingen een test afleggen om het niveau van instroom te bepalen. Na drie jaar volgt een examenperiode, het examen wordt tweemaal per jaar afgenomen zodat iedereen de gelegenheid krijgt om zich goed voor te bereiden.

Er zijn zes leerkrachten aangesteld voor de standaardvakken die bij het door de overheid vastgestelde curriculum behoren. De overheid zorgt eveneens voor de opleiding van de leraren en voor de overige benodigdheden als boeken en schriften. SEKEM draagt bij op het gebied van schilderen, euritmie, muziek, toneel en sport.

Wij zijn veel dank verschuldigd aan Arjen Schamhart die met Mahassen Hassanin en in nauw overleg met de schenkster en met Corien Hoek en Guus Schönfeld, een business plan heeft opgesteld voor de voorbereiding en de exploitatie van deze school.