Culture at SEKEM.com

Sociale en culturele impuls

Om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling die het Egyptische volk nodig heeft en om SEKEMs unieke visie op globale ontwikkeling te kunnen realiseren, is de SEKEM Development Foundtion (SDF) opgericht. De SDF werkt aan verbetering van de levenskwaliteit van mensen door hun inzicht in persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken te vergroten en hun levensomstandigheden te verbeteren. Concrete maatregelen om iemands levensstandaard te verbeteren moeten samengaan met het bevorderen van moraliteit en cultuur om blijvend effect te sorteren. De laatste twintig jaar zijn de activiteiten uitgebreid van basiseducatie naar een grote variatie aan projecten en programma’s voor sociale ontwikkeling, gezondheidszorg, educatie en ecologie.

Heliopolis Universiteit

Heliopolis University - www.hu.edu.egDe Heliopolis Universiteit is het eerste opleidingsinstituut in de landen rond de Middellandse Zee dat geheel gericht is op Duurzame Ontwikkeling. De Heliopolis Universiteit is mede opgericht door de SEKEM Development Foundation en de Abouleish Foundation. Hiermee wordt de unieke visie zichtbaar die SEKEM heeft op duurzame ontwikkeling in een van de belangrijkste toekomstige sectoren van Egypte: educatie.

Zie  www.sekem.com/HU en www.hu.edu.eg

Heliopolis Academie

Heliopolis AcademyDe Heliopolis Academie is onlosmakelijk verbonden met het SEKEM initiatief en de Heliopolis Universiteit voor Duurzame Ontwikkeling. De Academie stimuleert de ontwikkeling, publicatie en verspreiding in Egypte van maatschappelijk relevant sociaal en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheid, farmacie, bio-dynamische landbouw, kunsten en sociale wetenschappen. De vraag-gestuurde onderzoeksmethode is opgezet om zowel aan de behoeften van de SEKEM-gemeenschap als aan die van bedrijven en de Egyptische samenleving als geheel te beantwoorden en is gericht op nationale en internationale samenwerking.

Zie www.sekem.com/HA

Medisch Centrum

SEKEM Medical CenterHet SEKEM Medisch Centrum biedt uitgebreide basisgezondheidszorg aan de landelijke bevolking in de omgeving van SEKEM, variërend van de behandeling van oogproblemen tot interne gezondheidszorg en de behandeling van infectieziekten. Daarnaast is het centrum betrokken bij training en bewustwording op alle gebieden van gezondheid, een gezonde leefomgeving, hygiëne, gezondheid van moeders en family planning.

Zie www.sekem.com/MedicalCenter

Kunst- en Trainingscentrum

Clay - Art - SEKEM.comKunst fungeert als een venster waardoor men hogere kwaliteiten kan ontdekken. Het is niet een doel, maar een middel om mensen op een levendige manier te helpen bij het ontwikkelen van hun individualiteit en de verborgen aspecten van hun mens-zijn. Kunst creëert een transformatieproces dat bijdraagt aan zelfbewustzijn en dat een creatieve geest helpt ontwikkelen die kan bijdragen aan een goede waarneming en betrokkenheid bij de wereldontwikkeling.

Zie www.sekem.com/Arts

SEKEM Scholen

SEKEM SchoolHet SEKEM-onderwijs legt de basis voor een holistische menselijke ontwikkeling en vooruitgang van de gemeenschap. Het is een continu proces. Life-long-learning stelt mensen in staat om hun levensomstandigheden te verbeteren en de samenleving als geheel te ontwikkelen. De SEKEM-scholen leiden jongens en meisjes op van kleuterschool tot de twaalfde klas volgens de uitgangspunten van de Rudolf Steinerpedagogie. De scholen verwelkomen kinderen met een moslim- en met een christelijke achtergrond en hen wordt respect voor elkaars religieuze en culturele tradities geleerd. De leerlingen zijn afkomstig uit alle lagen van de bevolking.

Zie www.sekem.com/school

SEKEM Environmental Science Center

SEKEM Environmental Science CenterHet SEKEM Environmental Science Center (SESC) ontwikkelt interactieve lessen over milieu-onderwerpen voor leerlingen van de SEKEM-scholen, andere scholen in de regio en internationale scholen in Cairo. In eendaagse excursies wordt een groot aantal workshops in het veld aangeboden op het gebied van scheikunde, biologie, natuurkunde en aardrijkskunde.

Zie www.sekem.com/SESC

Beroepsopleiding

SEKEM Vocational Training CenterVanaf 1997 traint het Vocational Training Center jongeren in de gespecialiseerde vaardigheden die aansluiten bij de Egyptische arbeidsmarkt. Dergelijke pratkijkopleidingen zijn er veel te weinig in Egypte. Het biedt driejarige opleidingen aan op het gebied van techniek, elektrotechniek, lastechniek, machine-onderhoud, ICT, houtbewerking, naaien en administratie. Jongens en meisjes die de opleiding hebben afgesloten vinden meestal makkelijk werk omdat ze hun opleiding combineren met stages in een fabriek of werkplaats. Het centrum is geaccrediteerd door het Mubarak-Kohl Technical Program van de Egyptische overheid.

Zie www.sekem.com/VTC