Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Faust in Cairo

In de eerste week van augustus 2009 is onder leiding van Christoph Graf een tweede uitvoering van Goethes Faust gerealiseerd. Vijf jaar eerder vond de eerste uitvoering plaats en direct bestond de wens om dit nogmaals te doen. De Vriendenkring stelde daarvoor een bedrag beschikbaar, maar tot uitvoering van de plannen kwam het steeds niet. Nu is na een repetitieperiode van vier maanden een nieuwe versie neergezet. Het was een wonderwel geslaagde uitvoering waar iedereen – zowel artiesten als toeschouwers – van genoten heeft. Ook dit keer was de combinatie van drama en euritmie bijzonder expressief en indrukwekkend. Drie van de euritmisten waren in 2004 net enkele weken begonnen met hun opleiding toen ze al op de planken stonden. Nu konden ze veel meer laten zien. Ze hadden nu leidende rollen en verantwoordelijkheid voor veel gedifferentieerder en moeilijker choreografieën. Dit keer waren opnieuw vijf nieuwe studenten voor het eerst betrokken bij een uitvoering. Een bijzondere muzikale begeleiding is gecomponeerd door Bernhard Sieberer.