Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Symposium ‘Turn Good into Gold’

 

door Rob Steinbuch
 
Op 31 oktober 2008 was Ibrahim Abouleish één van de sprekers op de Engelstalige conferentie Turn Good into Gold in de Erasmus Universiteit in Rotterdam, georganiseerd door de studievereniging van de Rotterdam School of Management (STAR). De conferentie ging over de verantwoordelijkheid van bedrijfsleven, overheid en onderwijs voor de sociale en ecologische ontwikkeling van de wereld. Men had daarvoor tien inleiders uitgenodigd, die voor een gehoor van ca. 800 bezoekers het onderwerp vanuit verschillende disciplines en invalshoeken bespraken. 
 
Wouter Bos opende de conferentie met een speech waarin hij wees op de Onzichtbare Hand van het eigenbelang zoals door Adam Smith in 1776 beschreven in “The Wealth of Nations”. Dit eigenbelang is inderdaad een belangrijke motor van de economische groei, maar om tot een harmonieuze ontwikkeling op wereldschaal te komen is ook de “Onzichtbare Hand van de Solidariteit” nodig. Na Wouter Bos kwam Ibrahim Abouleish aan het woord. 
 
Daarna volgden o.a. Ben Verwaayen, president directeur van British Telecom, Coen de Ruiter en Floortje Dessing over het Fair Trade model, en hoogleraar Rob van Tulder die sprak over de inbreng van de universiteit voor de sociale en ecologische ontwikkeling in de wereld. Zeer indrukwekkend was de bijdrage van Jeffrey Sachs, hoogleraar aan de Columbia Universiteit en betrokken bij het “Millennium Goals” programma van de VN. Tot slot een briljant verhaal van Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER, die de ontwikkeling van de wereld als gemeenschappelijke taak benadrukte. 
 
Ibrahim Abouleish illustreerde de drievoudigheid van de ontwikkelingsopdracht. Hij deed dit door drie gebieden van het menselijk lichaam af te beelden, en wel achtereenvolgens het zenuw-zintuig stelsel, het ritmische stelsel en het stofwisselings-ledematen stelsel. Misschien vroegen sommige deelnemers zich daarbij af of deze lezing niet meer voor de medische faculteit bedoeld was, maar dat beeld zal snel zijn bijgesteld. Aan de orde kwam het geheel van activiteiten van SEKEM. Die beslaan inderdaad de maatschappelijke drieheid: economisch leven, sociaal leven en geestesleven. Dat werd aan de hand van beelden met toelichting duidelijk gemaakt. Abouleish gaf aan dat juist door de samenhang een effectieve bijdrage aan de ontwikkeling van Egypte kan worden gegeven. Het begon met het ontginnen van een stuk woestijn. Er wordt gezaaid, gezorgd, geoogst. Uit de producten worden voedings- en geneesmiddelen vervaardigd, later ook textiel. Er ontstaat een verkooporganisatie voor binnen en buitenland. Het zijn de mensen die dat doen. Daarbij wordt een nieuwe gemeenschap opgebouwd en dat gaat niet vanzelf. Ook in het sociale wordt hard gewerkt. Hoe kom je tot gemeenschap? Ook de kliniek hoort daarbij, met medische zorg en voorlichting. Er ontstaan contacten met dorpen in de omgeving – nu in een groot gebied langs de Nijl – en met overheden. De regering wordt steeds enthousiaster! Er komt ook internationaal erkenning. Om dat mogelijk te maken moet ook het geestesleven worden ontwikkeld. Er wordt geïnvesteerd in onderwijs, kunstzinnige vorming en dialoog. Door zijn verhaal werd het thema van de conferentie: ontwikkeling als resultaat van een gezamenlijke inspanning van verschillende maatschappelijke actoren m.i. zeer goed geïllustreerd. Zo doe je het nou! Abouleish benadrukte dat het SEKEM project onmogelijk was geweest zonder de grote ondersteuning vanuit West-Europa. Tot slot werd de bekende SEKEM video vertoond die eindigt met een beeld van een euritmieopvoering. Ook dat laatste is niet bepaald iets wat men dagelijks op de Erasmus Universiteit tegenkomt!