Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

ISLAM

 

Islam is volgens prof. dr. Ibrahim Abouleish gericht op ontwikkeling van de mens als individu en als lid van een gemeenschap. Bracht Christus de Ik-impuls aan de mensheid, zo bracht Mohammed volgens Abouleish de gemeenschapsimpuls. Er staat in de koran dat een Arabier niet beter is dan een ander volk en dat de mensen tot verschillende volken zijn gemaakt 'om elkaar te leren kennen'.
 
Wij organiseren eens in de twee jaar een reis naar SEKEM rond de thema's duurzame ontwikkeling en islam. Voor informatie over deelname kunt u contact met ons opnemen.
 
Hieronder treft u een aantal artikelen aan die dieper ingaan op een spirituele islam.
 
De volgende boeken kunnen wij aanbevelen voor wie een indruk wil krijgen van een antroposofische blik op de islam.
 
  • Gruwez, Christine: God is een kleur – ontmoetingen met het onbekende Iran, Antwerpen, 2008
  • Röschert, Günter: Für die Sache Gottes – der Islam in antroposofischer Sicht, Quern-Neukirchen, 2010
  • Salman, Harrie: Europa en de impuls van Gondishapur, Assen, 1999
  • Sandkühler, Bruno: Begegnung met dem Islam, Stuttgart, 2005
  • Schaik, John van, Christine Gruwez e.a.: De vrijheidsimpuls van de islam, Zeist, 2012
  • Schaik, John van: Een ontmoeting met Jezus in Christendom en islam, Utrecht, 2008
  • Vandecasteele, Luc: Islam en christendom, in wezen diep verbonden?, Antwerpen, 2011