Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Een studiebeurs voor Mohamed Atja

door Hendrik Jan Bakker, maart 2015
 
De Heliopolis Universiteit voor Duurzame Ontwikkeling (www.hu.edu.eg) in Es-Salaam City, Cairo (Heliopolis) is de kroon op het werk van dr. Ibrahim Abouleish. De universiteit streeft ernaar om 20 % minder vermogende studenten aan te nemen. Studenten betalen ongeveer 5.000 euro studiegeld per jaar. Omdat Egypte geen beurzenstelsel kent, is hiervoor een eigen studiefonds ingesteld.
 
De Vriendenkring heeft zich ten doel gesteld om de studie van ten minste één student te bekostigen en doet daarvoor een beroep op uw vrijgevigheid. Sinds het studiejaar 2014/15 hebben wij Mohamed Atja geadopteerd. Mohamed (1996) komt uit Alexandrië en studeert farmacie aan de Heliopolis Universiteit. Hij sloot zijn middelbare school met uitstekende cijfers af.
 
Mohamed is een van de studenten die op basis van een overeenkomst tussen het Egyptische ministerie van onderwijs en de Children Cancer Foundation recht hebben op een gratis studie voor jonge mensen die met succes een kankerbehandeling hebben ondergaan en waarvan de ouders geen studie kunnen bekostigen. De overheid stelt echter geen middelen ter beschikking. Universiteiten worden geacht daar zelf geld voor vrij te maken. Mohamed komt uit een gezin met vijf kinderen waarvan de vader gepensioneerd is.
 
Ook de Oostenrijkse vriendenkring, de Oosten-rijkse Elisabeth Gergely Foundation, de Duitse Lebensbaum Stiftung, het Nederlandse bedrijf Organic Flavour Company (bekend van de Piramide thee) en de Abouleish Foundation financieren beurzen.
 
U KUNT DONEREN OP BANKREKENING NL76 TRIO 0212 4884 22 t.n.v Vriendenkring Sekem o.v.v. 'studiebeurs'.
 

Projectomschrijving

Impressie van het Core Program

Achtergrondinformatie