Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

CO2-uitstoot compenseren met SEKEM

Via het compostbedrijf van SEKEM kunt u de uitstoot van broeikasgassen van uw vliegreizen compenseren. Verschillende aanbieders berekenen hiervoor verschillende tarieven. Vaak wordt een onderscheid gemaakt in de compensatie van de CO2 en van de overige broeikasgassen die vliegtuigen uitstoten. Deze broeikasgassen worden dan omgerekend in CO2 equivalenten. SEKEM berekent per ton CO2-equivalent € 10 voor de compostering + € 10 voor de training van jonge Egyptenaren in duurzame technieken. Om het voor u eenvoudig te maken hebben wij een aantal voorbeeldberekeningen gemaakt. Daarbij gaan wij uit van een retourvlucht en compensatie van zowel de uitstoot aan CO2 als andere broeikasgassen zoals methaan. De uitkomsten van een aantal retourvluchten zijn als volgt:
 
Amsterdam - Rome 1350 km € 10
Amsterdam - Cairo 3340 km € 20
Amsterdam - New York 5900 km € 35
Amsterdam - Los Angelos 6240 km € 50
Amsterdam - Bangkok 9250 km € 51
 
Dit komt globaal neer op € 3,- per 1000 km (bij korte afstanden meer en bij lange afstanden minder). 
 
U kunt het door u gewenste bedrag overmaken op rekeningnummer NL76 TRIO 0212 4884 22 t.n.v. Vriendenkring SEKEM o.v.v. ‘CO2 compensatie’. Als u óók de training in hernieuwbare energie voor jonge Egyptenaren in SEKEM wilt steunen, dan kunt u het bedrag verdubbelen. Vermeldt u dan bij de overboeking ‘+ training’.