Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Kan ik via SEKEM de CO2-uitstoot van mijn vliegreis compenseren?

Via het compostproject van SEKEM en Soil and More b.v. kunt u de uitstoot van broeikasgassen van uw vliegreizen compenseren. Verschillende aanbieders berekenen hiervoor verschillende tarieven. Vaak wordt een onderscheid gemaakt in de compensatie van de CO2 en van de overige broeikasgassen die vliegtuigen uitstoten. Deze broeikasgassen worden dan omgerekend in CO2 equivalenten. SEKEM berekent per ton CO2 /equivalent € 10 voor de compostering + € 10 voor de training van jonge Egyptenaren in duurzame technieken. Om het voor u eenvoudig te maken hebben wij een aantal voorbeeldberekeningen gemaakt. Daarbij gaan wij uit van een retourvlucht en compensatie van zowel de uitstoot aan CO2 als de andere broeikasgassen. De uitkomsten van een aantal retourvluchten zijn als volgt:

Amsterdam - Rome 1350 km € 10
Amsterdam - Cairo 3340 km € 20
Amsterdam - New York  5900 km € 35
Amsterdam - Los Angelos 6240 km € 50
Amsterdam - Bangkok 9250 km € 51

               
         

 

 

Dit komt globaal neer op € 3/1000 km (bij korte afstanden meer en bij lange afstanden minder). U kunt het door u gewenste bedrag overmaken op rekeningnummer 80.72.506 t.n.v. Vriendenkring SEKEM o.v.v. ‘CO2 compensatie’. Zodra er een flink bedrag is binnengekomen, maken wij het volledige bedrag zonder administratiekosten of BTW over aan SEKEM en ontvangen we de CO2-certificaten, die we desgewenst aan u opsturen. Als u óók de training in vernieuwbare energie voor jonge Egyptenaren in SEKEM wilt steunen, dan kunt u het bedrag verdubbelen. Vermeldt u dan bij de overboeking ‘+ training’.