Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

CO2-opname in de grond van SEKEM

door Hendrik Jan Bakker

Door de geleidelijke uitbreiding over een periode van dertig jaar vormt SEKEM een uniek onderzoeksgebied voor de ontwikkeling van de bodemgesteldheid. Door de toename van organisch materiaal in de bodem (voornamelijk door compost) vermindert de behoefte aan irrigatiewater en wordt de vruchtbaarheid groter, wat een bijdrage levert aan het bestrijden van droogte en voedselschaarste.
 
Uit onderzoek van Joris van der Kamp (Soil & More) en Boki Luske (Louis Bolk Instituut) in SEKEM blijkt dat het gebruik van compost ook tot een opslag van koolstof in de bodem kan leiden, waardoor minder CO2 in de lucht komt en dus klimaatverandering wordt tegengegaan. Op langere termijn blijkt dat effect overigens te verminderen, doordat geleidelijk meer CO2 weer vrijkomt door een actiever bodemleven.
 
Het onderzoek wijst uit dat het koolstofgehalte in de bovenste halve meter grond over een periode van 30 jaar toenam van 3,9 tot 28,8-31,8 ton per ha. Dit betekent een potentiële emissiereductie van ca 3,2 ton CO2 per ha per jaar.
 
Deze manier van emissiereductie voldoet niet aan de vereisten van het Kyoto-protocol. Verder onderzoek is daarvoor noodzakelijk. Veel hangt af van de manier waarop de grond wordt beheerd. Momenteel worden door de Chicago Climate Exchange al wel 'vrijwillige' carbon credits uitgegeven aan boeren die hun grond op een duurzame wijze bewerken. Het uitgeven van deze certificaten aan boeren in onderontwikkelde, droge gebieden met een hoge potentie voor CO2-opname zou de biologische landbouw dus aanzienlijk kunnen stimuleren.
 
Download hier het volledige onderzoek "Carbon sequestration potential of reclamed desert soils in Egypt".