Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Europese Vriendenkringen bezoeken SEKEM

door Dick Blokker, februari 2013

Op dinsdagochtend 13 november 2012 stonden we in de woestijn achter de indrukwekkend lange rijen compost die wachten om uitgestrooid te worden op de woestijngrond. Het is 35 jaar geleden dat dr. Ibrahim Abouleish op een vergelijkbare plek stond en besloot om in de zand- en steenwoestijn te beginnen met het realiseren van zijn droom voor het oplossen van het voedselvraagstuk in de wereld – te beginnen in de regio Belbeis ten noordoosten van Cairo. Wie nu op deze plek de SEKEM farm betreedt, kan zich nauwelijks voorstellen dat het er eens zo uitzag als de woestijn waar we op deze dag stonden.
 

Tegenwoordig worden overal in Egypte irrigatiekanalen gegraven om nieuwe landbouwgronden te kunnen ontginnen omdat de bevolking explosief toeneemt en er steeds meer voedsel nodig is. Zo is SEKEM enkele jaren geleden begonnen met drie nieuwe farms in de Sinai woestijn en bij Minya en Baharia in de Westelijke Woestijn. Toen Ibrahim in Belbeis begon, waren er geen kanalen. Enkele bronnen werden hier eigenhandig gegraven om de woestijn van water te voorzien.

Op 11 november was het dubbel feest. In de ochtend werd de Heliopolis Universiteit in tegen-woordigheid van meer dan 100 studenten, professoren en tal van gasten uit 40 landen officieel geopend. Deze campus bevindt zich achter het bestaande hoofdkantoor van SEKEM in de voorstad Heliopolis. Uiteraard kreeg Ibrahim Abouleish in een groot aantal toespraken veel lof toegezwaaid, vanwege de moed en de visie waarmee hij zich in de afgelopen 10 jaar heeft ingezet voor de totstandkoming van de Heliopolis Universiteit. Diverse goede wensen werden voorgelezen en in een pentagondodekaeder gelegd, die later in het fundament van een van de universiteitsgebouwen zou worden ingegraven.
 
Na de lunch werd de verjaardag van SEKEM gevierd in het openluchttheater van SEKEM-Belbeis. Bijna kon het feest op deze plek niet plaatsvinden omdat het lemen bouwsel door een hevige regenbui die enkele dagen eerder boven SEKEM losbarstte in korte tijd onbruikbaar raakte. Gelukkig kon het nog net op tijd worden hersteld. Er waren meer dan duizend medewerkers en scholieren van SEKEM, studenten en medewerkers van de universiteit en gasten uit de hele wereld aanwezig. Het SEKEM orkest trad op en er werd gezongen en toneel gespeeld door kinderen en medewerkers. Een aantal medewerkers werd gehuldigd voor hun bijzondere inzet voor SEKEM. De vijf vriendenkringen spraken de aanwezigen toe en er werden cadeau ’s overhandigd.
 
Op de maandag en dinsdag erna kwamen de vijf vriendenkringen met de leiding van de SEKEM Develop
ment Foundation (SDF) bijeen in het nieuwe gastenverblijf. De vrienden werden op de hoogte gesteld van de voortgang van de projecten van het SDF waaraan zij financieel bijdragen, zoals de Community School, de euritmie en de bege-leiding van kinderen met een verstandelijke beperking.
 
Bijzondere aandacht was er voor het Core Program van de universiteit waarvoor ook onze steun is gevraagd. Martina Dinkel legde uit dat het Core Program het ‘hart’ van de universiteit is, omdat het gaat om het ontwikkelen van de hartkwaliteiten van alle studenten, ongeacht hun studierichting. Het programma wordt gezien als een kunstzinnige benadering van de werkelijkheid in jezelf en om je heen en helpt de wetenschappen op een levendige en praktische manier te benaderen. Kernwoorden zijn: creativiteit, compassie, innovatie, verantwoordelijkheid en het verlangen om de samenleving te dienen. 
 
SEKEM zet zich op vele manieren in voor de duurzame ontwikkeling van de mens, de samenleving en de aarde waarop wij gedurende een aantal jaren mogen leven. De identiteit van SEKEM ligt verborgen in de geestelijke bron van de zon, en alles wat hieruit zichtbaar wordt in de bedrijven, de scholen en de universiteit is een uitdrukking van deze zonnekracht. SEKEM  staat voor de kracht van de zon waarmee zij het leven op aarde verwekt en begiftigt. Ibrahim Abouleish koos dit hieroglief omdat de zon in de oude Egyptische mysteriën een belangrijke plaats innam. De zon moet hierbij worden gezien als geestelijk wezen en niet alleen als een fysieke vuurbal. De keuze voor duurzame ontwikkeling wordt hiermee begrijpelijk. De bron echter blijft onzichtbaar zolang we niet in staat zijn om het hart te ontwikkelen als kennisorgaan. Om een waardevolle blijvende ontwikkeling in de wereld te zetten, dienen we onze opmerkzaamheid te ontwikkelen voor de gevoelens die hiermee samenhangen. Ik denk dat SEKEM in de stroom staat van de nieuwe wijsheidsmysteriën zoals dit in de antroposofie van Rudolf Steiner tot uitdrukking komt. Zo bouwt SEKEM aan haar eigen identiteit en de grote ondernemer/ leraar is hier Ibrahim Abouleish. Het is aan ons om te trachten zijn visie te begrijpen. Hij is voor de wereld een stimulerend voorbeeld.
 
Dit bezoek aan SEKEM was voor mij niet de eerste keer. Ik had echter al heel lang uitgekeken om een SEKEM feest mee te maken. Nu maakte ik niet alleen een feest mee, maar ook nog de grondsteenlegging van de Heliopolis Universiteit. De ontmoetingen met tal van medewerkers, Ibrahim Abouleish en zijn zoon Helmy waren waardevol. De vijf vriendenkringen worden langzaam maar zeker één Europese vriendenkring. Heel veel heb ik weer gehoord en gezien en ik blijf vertrouwen hebben in de toekomst van SEKEM. Door SEKEM ontstaan nieuwe verbindingen tussen Oost en West en dat is gezien de actuele situatie in dit deel van de wereld een absolute noodzaak. Oost niet zonder West, West niet zonder Oost!