Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Helmy Abouleish wint harten Nederlandse studenten

door Hendrik Jan Bakker, september 2014
 
Rond de jaarvergadering in mei is het ons gelukt om een aantal bijeenkomsten te organiseren met Helmy Abouleish, bedrijfsleider van SEKEM en Nederlandse studenten.
 
Tijdens een filosofisch diner met studenten van de Bernard Lievegoed University for Liberal Arts op donderdag 16 mei sprak Helmy over ‘leren en handelen vanuit de toekomst’. Volgens Helmy moeten studenten van nu vaardigheden ontwikkelen om met een nog onbekende toekomst om te gaan en die mede vorm te geven, in plaats van het gebruikelijke bestuderen van oplossingen voor problemen uit het verleden.
 
Aansluitend sprak hij voor een vijftigtal studenten, leerlingen van de Stichtste Vrijeschool, leerkrachten en leden van de Vriendenkring SEKEM over hoe hij na de verhuizing van het gezin Abouleish van Oostenrijk naar Egypte genoot van het verkennen van de woestijn per motorfiets en hoe hij na zijn studie economie steeds meer verantwoordelijkheden kreeg in het bedrijf, totdat hij SEKEM vertegenwoordigde bij meer dan honderd nationale en international organisaties op het gebied van biologische landbouw, economische hervorming en duurzame ontwikkeling. Pas toen hij tijdens de revolutie van 2011 honderd dagen gevangen zat, realiseerde hij zich hoe hij van zijn gezin en van de Sekemgemeenschap vervreemd was geraakt “door 24 uur per dag te wereld te willen redden”. Hij nam dit als een wake-up call en besloot meer tijd door te brengen met zijn gezin en op de farm, omdat hij dat ziet als de plaats waar het redden van de wereld daadwerkelijk gebeurt. Om op deze manier over zichzelf te spreken was voor Helmy een heel nieuwe ervaring, want tot nu toe sprak hij altijd over SEKEM.
 
De volgende dag bracht hem naar de Warmonderhof, de beroepsopleiding voor biologisch-dynamische landbouw in Dronten, waar ongeveer veertig studenten uit het eerste jaar en uit de deeltijdopleiding aandachtig luisterden naar zijn verhaal over hoe je biologisch-dynamische landbouw kunt bedrijven in een extreem droog klimaat. Zij hadden bijzondere belangstelling voor de manier waarop SEKEM compost bereidt en toepast. Na de lezing werd Helmy rondgeleid over de velden en besprak hij met de leiding de mogelijkheden voor uitwisseling van studenten en samenwerking bij het opzetten van een Egyptische bd-landbouwschool.
 
In Wageningen – bij de universiteit die zichzelf afficheert als promotor van ‘gezonde voeding’ en een ‘levend milieu’ maar deze doelen vooral door industriële landbouw en inclusief gentech wil bereiken – nam Helmy deel aan een debat over de vraag of biologisch(-dynamisch)e landbouw of industriële landbouw beter in staat zou zijn een duurzame voedselvoorziening te garanderen. Een onderzoek naar de kosten van het produceren volgens ´gangbare´ en biologische methoden dat SEKEM in Egypte onlangs liet uitvoeren, laat zien dat biologische landbouw voor verschillende gewassen binnen tien tot vijftig jaar aanzienlijk goedkoper zal uitvallen. Dit debat was georganiseerd door Studium Generale en Stichting Otherwise. Tachtig studenten, waarvan velen met een buitenlandse achtergrond, waren zeer geïnteresseerd in Helmy’s opvattingen en stelden goede vragen die hij helder en eerlijk beantwoordde. Hij nodigde hen uit om met eigen ogen te komen kijken hoe de bd-methode in de woestijn wonderen verricht en enkele studenten wilden daar zeker op ingaan.
 
Tussendoor had Helmy nog een interview met OikoVisie, het blad van de Nederlandse tak van Oikocredit, dat SEKEM in de laatste jaren met drie miljoen euro gefinancierd heeft, en bezocht hij de jaarvergadering van de vriendenkring.
 
Met zijn bezoek aan Nederland heeft Helmy de harten van veel Nederlandse jongeren voor de Sekemvisie weten te winnen, wat naar verwachting zal uitmonden in een sterkere band tussen SEKEM en Nederland als deze mensen hun weg in de landbouw en het bedrijfsleven gevonden hebben.