Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Door het Oog van de Bijen

De wereld gaat niet ten onder aan wonderen, maar aan het gebrek aan verwondering!
door Sonne Copijn, maart 2015
 
Het artikel 'Bijen in Sekem' van Günter Friedmann hieronder is fascinerend. Hij zegt dat de imkerij haar ziel heeft verloren en cultuurloos is geworden. Daardoor is een imkerpraktijk ontstaan die de bijen sterk verzwakt. Hij beschrijft onder andere dat de vitaliteit van de volken sterk verbetert door in overeenstemming met hun natuur met ze om te gaan. De kern hiervan is dat de imker zich focust op het stimuleren van gezondheid en niet op een maximale honingopbrengst.
 
Bijen zijn sinds mensenheugenis het zinnebeeld van vruchtbaarheid. Toen de Egyptische zonnegod Re huilde, veranderden zijn tranen in bijen. Zij zijn een heilige bemiddelaar tussen mensen en goden. In de Egyptische tempels werden offers gebracht door speciale bijenpriesters. Honingwijn - mede - is de godendrank die in deze rituelen werd gebruikt. Mede werd ook gedronken door pas getrouwden als zegen voor een liefdevol en vruchtbaar huwelijk. Het Engelse woord honeymoon is hiervan afgeleid. De bijen werden gevoerd in het wapenschild van het vruchtbare Neder-Egypte. Hoge ambtenaren werden betaald in honing. Honing was in die tijd zo veel waard, dat één pot honing geruild kon worden tegen een ezel of een koe. 
 
Sonne CopijnDe al eeuwenlange bestaande heilige betekenis van de bijen zijn wij uit het oog verloren. Zij zijn vergeten en leven een marginaal bestaan bij hobbyimkers of in een commerciële setting bij industriematige honingimkers of bestuivingsimkers. Maar hobby of commercieel, wij houden bijen voor hun honing, het zonnegoud, en schromen niet de bijen op een dieet van kristalsuiker te zetten. We hebben hiermee de honingbij tot een economisch productiemiddel gemaakt. En net zoals we in de landbouw de balans zijn kwijtgeraakt door een eenzijdige focus op maximale opbrengst in plaats van op een gezonde bodem, laten wij de bijen lijden door onze focus op het verkrijgen van honing in plaats van de gezondheid van het organisme. De honingprijs is navenant gedaald tot een fractie van de waarde van een koe. Günther Friedmann laat zien hoe funest dit is in de dagelijkse praktijk van de imker. 
 
De economische waarde van bijen is wereldwijd meer dan 150 miljard euro per jaar. Tachtig procent van alle bloeiende planten ter wereld wordt bestoven door insecten, waarvan vijfentachtig procent door honingbijen. Bij fruitbomen bestaan de bestuivende insecten voor negentig procent uit honingbijen. Vijfenzeventig procent van ons voedsel wordt bestoven door insecten: koffie, katoen, cacao, fruit en groente. Aardappels, mais, rijst en tarwe worden door de wind bestoven. Maar in de ambitie tot maximale opbrengst zijn de graanvelden en weides van hun bloemen ontdaan. Ik ben geboren in 1970 en ken geen graanvelden met korenbloem, klaproos en kamille. Waar in 1960 nog veertig soorten akkerkruiden bloeiden per 25 m2, staan er nu nog slechts tien hardnekkige overlevers. En dat zijn niet de voedselbronnen van de insecten!
 
De wereldwijde crisis onder de bijen laat ons zien dat we de insecten binnen ons eigen voedselproductiesysteem beroofd hebben van hún voedsel. Ondanks de eeuwen die verstreken zijn sinds de bijen in de tempels van Egypte werden vereerd, wekken zij nog steeds onze verwondering. Hiermee wijzen zij ons de weg naar een economie die gebaseerd is op maximaal welzijn voor het hele systeem. 
 
Sonne Copijn, Bijen & Bedrijf, is imker en verzorgt trainingen en workhops. Binnenkort is ze te zien met het Theaterverhaal 'Door het Oog van de Bijen'. Zie www.bijen-en-bedrijf.nl

Comments

1

Bijen & Bedrijf is het bedrijf van Sonne Copijn die zo mooi over het belang van gezonde bijenvolken schreef. Lees hier haar nieuwste nieuwsbrief en bekijk vooral ook de film van RTV Slotstad Zeist.