Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

De babygroep

In maart 2015 bezochten delegaties van de Europese vriendenkringe SEKEM. Mijn aandacht ging deze dagen vooral ook uit naar de babycare. De leidsters die hier werken zijn heel vriendelijk en ook lief, maar zelf staan zij óók nog zeer onbewust in dit werk. Tijdens één van onze besprekingen later in die dagen heb ik op een onbewaakt moment toegezegd om de leidsters van de crèche wat te zullen coachen. 

HU student Salah doet werkervaring op in Nederland

Salah Munir, student water engineering aan de Heliopolis Universiteit, bericht over zijn deelname in juli en augustus 2015 aan de internationale Farm Experience Internship van Wageningen Universiteit. Hij deed twee weken werkervaring op bij Bio Groenten at Home in Dalfsen.

Mohammed en het Manicheïsme

In zijn boek ‘Over de redding van de ziel’, gedicteerd op zijn sterfbed, beschrijft de vooraanstaande Nederlandse antroposoof, psychiater en organisatie-adviseur Bernard Lievegoed (1905-1992) drie geestelijke stromingen die de mensheid leiden. Een belangrijke incarnatie in de derde eeuw na Christus was Mani, die in de traditie van Manoe werkte. Zou je mogen zeggen dat ook Mohammed een incarnatie van Mani was die in de traditie van Manoe werkte?

Islam en duurzame ontwikkeling

Een klein gedeelte van de Koran bevat mystieke, esoterische teksten die eigenlijk niemand goed begrijpt. Over enkele van deze mystieke teksten heeft Ibrahim Abouleish gesproken. "Een mens kan niet op zichzelf bestaan, maar leeft in een gemeenschap. Hij leeft ook in gemeenschap met de natuurrijken, is er afhankelijk van. We moeten die gemeenschappen doorgronden. Met die kennis moeten we omgevingen scheppen waarin planten, dieren en mensen kunnen gedijen. Dat is wat wij in Sekem proberen te doen."

Een studiebeurs voor Mohamed Atja

De Vriendenkring heeft zich ten doel gesteld tenminste één student per jaar te bekostigen en doet daarvoor een beroep op uw vrijgevigheid. Sinds het studiejaar 2014/15 hebben wij Mohamed Atja geadopteerd.

De Balance Club - Heliopolis Universiteit

'Bewustzijn creëren voor een evenwichtige samenleving' is de visie achter de nieuwe studentenclub die recent door actieve studenten van Heliopolis University for Sustainable Development werd opgericht.

Bericht uit Here Bugu, Mali

Op zaterdag 13 en zondag 14 december was Mamadou (Baba) Traoré in Nederland om de vrienden van de Stichting Rondom Baba te vertellen over het project Here Bugu (Plaats van Vrede) dat hij samen met Yvonne Gerner nabij de stad Mopti in Mali.

Door het Oog van de Bijen

Het artikel 'Bijen in Sekem' van Günter Friedmann hieronder is fascinerend. Hij zegt dat de imkerij haar ziel heeft verloren en cultuurloos is geworden. Daardoor is een imkerpraktijk ontstaan die de bijen sterk verzwakt. Hij beschrijft onder andere dat de vitaliteit van de volken sterk verbetert door in overeenstemming met hun natuur met ze om te gaan. De kern hiervan is dat de imker zich focust op het stimuleren van gezondheid en niet op een maximale honingopbrengst.

De geneeskrachtige werking van honing

In dit artikel wordt een verband gelegd tussen de islamitische bronnen en de wetenschappelijke stand van zaken rondom de geneeskrachtige werking van honing.

Bijen in SEKEM

De Egyptische imkerij heeft een indrukwekkende geschiedenis. Duizenden bijenvolken van de alleen in Egypte levende soort Apis Mellifera Lamarkii werden al in de oudheid in 'bijenmuren' uit opgestapelde buizen van klei en stro gehouden. De bijenvolken werden over de Nijl vervoerd om optimaal gebruik te kunnen maken van de bloeiperioden van verschillende soorten bloemen. Juist vanwege deze traditie had ik een intacte imkerijstructuur verwacht en dat de omschakeling naar de Demeter-methode betrekkelijk eenvoudig te maken zou zijn. Maar dat was niet het geval.
 
Günter Friedmann is een pionier van de Demeter-imkerij in Duitsland. In 2007 begon hij met de opbouw van de imkerij op SEKEM. Dit artikel werd in 2012 als serie gepubliceerd in de Demeter Gartenrundbrief.

Pages

Subscribe to SEKEM Vriendenkring RSS