Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Hanem Mahmoud Youssef

Hanem Mahmoud Youssef, 29 jaar, moeder van een zoon, leidt de opleiding elektrotechniek aan de vakschool van SEKEM. Ze is de eerste vrouw in deze functie. "In Egypte zie je weinig vrouwen in technische beroepen. Tijdens mijn opleiding waren we maar met vier meisjes".

Francis, de timmerman

De mogelijkheid om een bijdrage aan de Egyptische houtwerkplaats te leveren kwam mij op dat moment zeer gelegen. Een werkplaats opnieuw inrichten, leerplannen uitdenken, nieuwe producten en afzetmarkten uitproberen, met leerlingen en werknemers uit een totaal andere wereld werken – het trok mij enorm aan om mijn hele weten en kunnen een tijdlang in dienst van een andere wereld te stellen.

Sekemdag 2015

Op zaterdag 27 juni hielden wij onze Sekemdag en jaarvergadering. De Sekemdag vormde de eerste dag van de conferentie Vier de Aarde! Wij waren zeer verheugd dat we ruim honderd mensen mochten verwelkomen. We begonnen met fragmenten uit de Tegenlicht-documentaire Groen Goud 2, becommentareerd door dr. Ibrahim Abouleish. Aansluitend vond de algemene ledenvergadering plaats.

De babygroep

In maart 2015 bezochten delegaties van de Europese vriendenkringe SEKEM. Mijn aandacht ging deze dagen vooral ook uit naar de babycare. De leidsters die hier werken zijn heel vriendelijk en ook lief, maar zelf staan zij óók nog zeer onbewust in dit werk. Tijdens één van onze besprekingen later in die dagen heb ik op een onbewaakt moment toegezegd om de leidsters van de crèche wat te zullen coachen. 

HU student Salah doet werkervaring op in Nederland

Salah Munir, student water engineering aan de Heliopolis Universiteit, bericht over zijn deelname in juli en augustus 2015 aan de internationale Farm Experience Internship van Wageningen Universiteit. Hij deed twee weken werkervaring op bij Bio Groenten at Home in Dalfsen.

Mohammed en het Manicheïsme

In zijn boek ‘Over de redding van de ziel’, gedicteerd op zijn sterfbed, beschrijft de vooraanstaande Nederlandse antroposoof, psychiater en organisatie-adviseur Bernard Lievegoed (1905-1992) drie geestelijke stromingen die de mensheid leiden. Een belangrijke incarnatie in de derde eeuw na Christus was Mani, die in de traditie van Manoe werkte. Zou je mogen zeggen dat ook Mohammed een incarnatie van Mani was die in de traditie van Manoe werkte?

Islam en duurzame ontwikkeling

Een klein gedeelte van de Koran bevat mystieke, esoterische teksten die eigenlijk niemand goed begrijpt. Over enkele van deze mystieke teksten heeft Ibrahim Abouleish gesproken. "Een mens kan niet op zichzelf bestaan, maar leeft in een gemeenschap. Hij leeft ook in gemeenschap met de natuurrijken, is er afhankelijk van. We moeten die gemeenschappen doorgronden. Met die kennis moeten we omgevingen scheppen waarin planten, dieren en mensen kunnen gedijen. Dat is wat wij in Sekem proberen te doen."

Een studiebeurs voor Mohamed Atja

De Vriendenkring heeft zich ten doel gesteld tenminste één student per jaar te bekostigen en doet daarvoor een beroep op uw vrijgevigheid. Sinds het studiejaar 2014/15 hebben wij Mohamed Atja geadopteerd.

De Balance Club - Heliopolis Universiteit

'Bewustzijn creëren voor een evenwichtige samenleving' is de visie achter de nieuwe studentenclub die recent door actieve studenten van Heliopolis University for Sustainable Development werd opgericht.

Bericht uit Here Bugu, Mali

Op zaterdag 13 en zondag 14 december was Mamadou (Baba) Traoré in Nederland om de vrienden van de Stichting Rondom Baba te vertellen over het project Here Bugu (Plaats van Vrede) dat hij samen met Yvonne Gerner nabij de stad Mopti in Mali.

Pages

Subscribe to SEKEM Vriendenkring RSS