Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Studiebeurzen voor de Heliopolis Universiteit

De Heliopolis Universiteit voor duurzame ontwikkeling was een jarenlange wens van Ibrahim Abouleish. Door studenten in creatief ondernemerschap en innovatie op te leiden komen er jonge mensen die fundamenteel aan de toekomst van Egypte kunnen werken.
 
De Heliopolis Universiteit is een particuliere universiteit: de collegegelden moeten de kosten van de opleiding dekken. Die kosten worden laag gehouden, maar bedragen nog steeds € 7.000 per jaar. De ouders van veelbelovende leerlingen van de Sekemschool kunnen dat in het algemeen niet betalen. Om deze leerlingen een kans te geven is een beurzenstelsel nodig. SEKEM vraagt daarvoor uw hulp.
 
Wij willen als Nederlandse Vriendenkring tenminste 1 beurs financieren. Dat betekent jaarlijks € 7.000 gedurende vijf jaar.
 
Wij hebben ondertussen al een royale toezegging van een lid binnen: zij zal de komende vijf jaar via een notariële schenking in totaal € 5.000 beschikbaar stellen. Wij hopen dat meer leden dit voorbeeld willen volgen. Ieder bedrag is welkom!
 
Daarnaast onderzoekt het bestuur andere mogelijkheden, waarvoor we uw suggesties of medewerking vragen. Kent u leerkrachten, studenten, leerlingen die enthousiast zijn en met ons een actie willen starten op hun school of vakgroep? Het bestuur wil hen hierin graag ondersteunen.