Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Kan ik werken op SEKEM?

 

Deze vraag moet gesteld worden aan SEKEM zelf (www.sekem.com/workingatsekem). Dit kan in het Arabisch, Duits of Engels.
 
In de meeste gevallen is het niet mogelijk om iemand voor een korte periode op te nemen i.v.m. taalverschillen en de korte duur van het verblijf. SEKEM is geen ontwikkelingsproject in algemene zin maar een modern bedrijf bedoeld voor de Egyptenaren. Er heerst grote werkeloosheid in het land en men probeert zoveel mogelijk Egyptische mensen op te leiden en aan werk te helpen.
 
Men is echter wel geïnteresseerd in uitwisseling, op allerlei gebied, met mensen uit Europa en men is regelmatig op zoek naar mensen met specifieke kennis of vaardigheden die gedurende een aantal maanden trainingen verzorgen.
 
SEKEM is dringend op zoek naar muziekdocenten en iemand die voor een paar maanden of een jaar tegen kost en inwoning Egyptische kinderen vioolles wil geven, bijvoorbeeld een conserva-toriumstudent of iemand die de middelbare school net heeft afgesloten met muziek in zijn/haar pakket. Inlichtingen bij Bert de Graaff.