Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Terugblik op het werkjaar 2012

door Dick Blokker, secretaris
 
Dit jaar, 2013, is het veertien jaar geleden dat de Vriendenkring in Arnhem werd opgericht. De aanleiding was het bezoek op 24 februari 1997 van enkele mensen uit Nederland aan Sekem. Zij waren werkelijk “Geraakt”. Met name Mieke van Asbeck heeft zich voor de oprichting van de vriendenkring ingezet. Nu na 14 jaar maken we de 14e ledenvergadering mee om terug te kijken op het afgelopen werkjaar en zoeken we naar wegen voor de toekomst. Sekem is de afgelopen 14 jaar enorm gegroeid en uitgebreid met grote stukken woestijn die vruchtbaar zijn gemaakt en niet te vergeten de oprichting van de Heliopolis Universiteit.
 
Het bestuur van de vriendenkring bestond in 2012 uit Bert de Graaff (waarnemend voorzitter en penningmeester), Dick Blokker (secretaris), en de leden Hendrik Jan Bakker, Marja Houwert, Corien Hoek en als mogelijk nieuw bestuurslid Maaitie Vis. Het bestuur is nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het bestuur kwam evenals in 2011 negen keer bijeen. Het aantal leden schommelt al jaren tussen de 170 en 180.
 
Er zijn in 2012 twee Nieuwsbrieven uitgebracht waardoor u op de hoogte bent gehouden van de belangrijkste gebeurtenissen in 2012. Op 14 april 2012 werd onze jaarvergadering bijgewoond door 30 leden en belangstellenden.
 
Hieronder volgen een aantal hoogtepunten van de bestuurswerkzaamheden. Op 5 en 6 mei waren enkele bestuursleden in Stuttgart om de Sekemdag van de Duitse Vriendenkring bij te wonen en om deel te nemen aan een ontmoeting tussen de Europese vriendenkringen (Noorwegen, Oosten-rijk, Zwitserland, Duitsland en Nederland). In het julinummer 2012 van de nieuwsbrief staat een verslag over deze ontmoetingen.
 
In zekere zin waren de ontmoetingen op 12 en 13 november in Sekem een vervolg hier op. We maakten de opening van de Heliopolis Universiteit mee en een feestelijke middag in het open-luchttheater van Sekem. Tevens werd het overleg tussen de Europese vriendenkringen met Helmy Abouleish voortgezet. In het januari nummer 2013 van de nieuwsbrief zijn van deze bijzondere dagen verslagen opgenomen.
 
De vriendenkring heeft zich ook ingezet om het mogelijk te maken dat een deel van de aflossingen van de obligaties (een emissie ten behoeve van Sekem) van de Triodosbank te goede kwam aan het Core Program van de Heliopolos Universiteit. Er was al eerder een kerstactie van de Antroposofische Vereniging ten behoeve van Dar as-Salaam. Na overleg met de penningmeester van de Antroposofische Vereniging werd deze opbrengst als lening gegeven aan dit Core Program. Sekem heeft beloofd dat dit bedrag te zijner tijd weer ten goede zal komen aan Dar as-Salaam. Intussen zijn de voorbereidingen voor de oprichting van Dar as-Salaam begonnen.
 
Ten slotte nog enkele andere noemenswaardige gebeurtenissen: Uitgeverij Christofoor schonk ons 173 boeken van Ibrahim Abouleish. Deze verkopen wij à € 15,00 per stuk. Karin Posthumus was twee keer in Sekem voor het bamboefluiten-project. Enkele mensen hebben wij kunnen helpen om zelfstandig naar Sekem te reizen.